Sizi Arayalım Bize adınızı ve telefon numaranızı gönderin sizi geri arayalım.
Dil Seçimi
Dil
Dil
Türkçe
İngilizce
Para Birimi
Para Birimi
TL
EUR
Keyifli Seyahatler Namila ile Baslar
namila.com'da en iyi muhafazakar otelleri, villaları ve tatil köylerini bir arada görebilirsiniz. Helal tatilin yeni adresi namila.com!

Şartlar ve Koşullar

GENEL SEYAHAT KOŞULLARI NAMİLA TOUR Bu Seyahat Koşullarında aşağıdaki tanımlar geçerlidir: A. Seyahat organizatörü; işi gereği halka veya bir grup kişiye kendi adına önceden ayarlanmış geziler sunan kişi. B. Seyahat sözleşmesi; bir tur operatörünün, kendisi tarafından sunulan önceden organize edilmiş bir seyahati, bir gecelemeyi veya 24 saatten fazla bir süreyi ve ayrıca aşağıdaki hizmetlerden en az ikisini sağlamak için karşı tarafa taahhüt ettiği anlaşma: B.1. Ulaşım; B.2. Konaklama; B.3. Yolculuğun önemli bir bölümünü oluşturan ulaşım veya konaklama ile ilgili olmayan başka bir turizm hizmeti; C. Gezgin; C.1. Tur operatörünün diğer tarafı veya C.2. Seyahatin yararına şart koşulan ve bu şartı kabul eden kişi veya C.3. Bu hüküm ve koşulların 8. maddesi uyarınca tur operatörü ile hukuki ilişkinin devredildiği kişi. D. Rezervasyon ofisi; seyahat sözleşmesi yapılırken gezgin ile tur operatörü arasında aracılık yapan şirket. E. İş günleri; tanınan tatiller hariç Pazartesi’den Cumartesi’ye günler. F. Ofis saatleri (tanınmış tatiller hariç). MADDE 1 SONUÇ VE İÇİNDEKİLER SÖZLEŞMESİ. Madde 1, paragraf 1 Anlaşma, gezginin tur operatörünün teklifini kabul etmesiyle sona erer. Kabul, doğrudan veya bir rezervasyon acentesinin aracılığı ile gerçekleşebilir. Anlaşma yapıldıktan sonra, seyahat eden kişiye bunun yazılı olarak veya elektronik olarak, muhtemelen bir fatura şeklinde bir teyidi gönderilecektir. MADDE 2 REZERVASYON Madde 2, paragraf 1 Tur operatörünün teklifi bağlayıcı değildir ve gerekirse iptal edilebilir. Para çekme işlemi, mümkün olan en kısa sürede, ancak en geç kabul tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde gerekçeleri belirtilerek yapılmalıdır. Seyahat toplamı hesaplamasındaki hataların düzeltilmesi nedeniyle iptale izin verilir. Seyahat tutarındaki bir artış nedeniyle cayma, Madde 4'ün gerekliliklerine uygun olmalıdır. Madde 2, paragraf 2 A. Anlaşma kendisi hakkında tüm bilgilere ve anlaşma sonucunda veya uygulanması için önemli olabilir onun tarafından tescil gezginler ile sonucuna edildiğinde gezgin önce veya en geç rezervasyon ofis veya seyahat organizatörü sağlar. Ayrıca, tur operatörü tarafından seyahatin uygun şekilde yürütülmesi için önemli olabilecek, kendisi tarafından kaydedilen yolcu grubunun kalitesi veya bileşimi hakkında ayrıntılardan bahseder. B. Bu bilgi verme yükümlülüğünü yerine getiremezse ve bunun sonucunda bu yolcu(lar) tur operatörü tarafından 15. maddenin 2. paragrafı hükümlerine göre (daha fazla) seyahate katılmaktan men edilirse, bu maddede atıfta bulunulan masraflar kendisine tazmin edilecektir. Madde 2, paragraf 3 A. Başka bir kişi (başvuru sahibi) nam ve hesabına sözleşme akdeden kişi, sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumludur. B. Yolcu(lar) kendi paylarından sorumludur. Madde 2, paragraf 4 Sözleşmeye dayalı hizmetlerin kapsamı, o tarihte yürürlükte olan yayındaki hizmetlerin tanımından ve burada yer alan genel bilgilerden veya o sırada yayınlanan özel bir seyahat prospektüsünden ve ayrıca seyahat onay belgelerindeki ilgili bilgilerden kaynaklanmaktadır. . Özel bir teklifin rezervasyonuyla ilgiliyse, ilgili seyahat veya ilgili hizmetler o sırada geçerli bir yayında daha ayrıntılı olarak yer alsa bile, sözleşmeye dayalı hizmetlerin kapsamı bu özel teklife dahil olan hizmetlerin tanımıyla sınırlıdır. Aracı seyahat acentelerinin, yayınlarda ve/veya özel kampanyalarda belirtilen hizmetlerin ötesinde daha geniş kapsamlı hizmetler vaat etme yetkisinin bulunmadığı, bunun için tur operatörü tarafından açık izin verilmişse. Her durumda, bu taahhütler, yalnızca tur operatörünün bunun yazılı olarak onaylanması durumunda sözleşmeye dayalıdır. Bir yayındaki bariz hatalar ve hatalar tur operatörünü bağlamaz. Madde 2, paragraf 5 Yayınlarda belirtilmeyen (örn. deniz manzaralı oda, bitişik odalar vb.) gezi ile ilgili bireysel yolcu istekleri bağlayıcı değildir. Seyahat organizatörü, kendisinden makul bir şekilde beklenemeyeceği sürece, buna uymak için her türlü çabayı gösterecektir. Bu durumda taahhütler, tur operatörünün açık yazılı onayını gerektirir. Üçüncü şahıslar tarafından seyahat varış yerindeki performans taahhütleri (örneğin geziler, gemi seyahatleri, spor etkinlikleri vb. ile ilgili olarak) tur operatörü ile yapılan seyahat sözleşmesinin bir parçası değildir. Madde 2, paragraf 6 Ulaşım içeren yolculuklarda, gezinin süresi gün olarak ilanda belirtilir, kalkış ve varış günleri, kalkış ve varış saatine bakılmaksızın tam gün olarak sayılır. Seyahatin ulaşım bileşenleri için, hareket ve varış saatleri seyahat belgelerinde belirtilecektir. Bu zamanlar kesindir. Tur operatörü bu sürelerden ancak haklı sebeplerle ve makul sınırlar içinde sapabilir. Bu durumda 11. ve 12. maddeler uygulanmaz. Madde 2, paragraf 7 Fotoğraflarda, klasörlerde, reklamlarda, web sitelerinde ve diğer bilgi taşıyıcılarında yer alan genel bilgiler, üçüncü kişilerin sorumluluğunda düzenlendiği veya yayınlandığı sürece tur operatörü sorumlu değildir. MADDE 3 ÖDEME Madde 3, paragraf 1 Ayrılış gününden 42 gün öncesine kadar yapılan rezervasyonlarda, seyahat tutarının %30'u onay alındıktan sonra ödenmelidir. Kalan tutar ise kalkıştan 42 gün önce ödenecektir. Madde 3, paragraf 2 Seyahat tutarının geri kalanı, ayrılış gününden en geç altı hafta önce (kendi ulaşım gezileri için, ilk rezervasyonu yapılan konaklamanın varış tarihinden önce) rezervasyon ofisinin mülkiyetinde olmalıdır. Geç ödeme durumunda, yolcu temerrüde düşer. Bu konuda tur operatörü tarafından veya adına yazılı olarak bilgilendirilecek ve daha sonra hala borçlu olunan tutarı 7 iş günü içinde ödeme seçeneğine sahip olacaktır. Hala ödeme yapılmadığı takdirde, sözleşme temerrüt gününde feshedilmiş sayılacaktır. Tur operatörü bunun için borçlu olunan iptal masraflarını talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda 9. madde hükümleri uygulanır ve ödenen tutarlar iptal ücretinden mahsup edilir. Madde 3, paragraf 3 Anlaşma, hareket gününden 6 hafta önce yapılırsa, seyahat tutarının tamamı derhal ödenmelidir. MADDE 4 SEYAHAT TOPLAMI Madde 4, paragraf 1 Yayınlanan seyahat tutarı, aksi belirtilmedikçe kişi başına geçerlidir. Seyahat tutarı, müşterinin seyahat kapsamında sunulan hizmetlerden bazılarını kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın geçerlidir. Müşteri seyahatin bazı kısımlarını kullanmak istemezse, bunlar seyahat tutarından düşülmez. Madde 4, paragraf 2 Yayınlanan seyahat tutarı, yayının basıldığı tarihte tur operatörünün bildiği fiyatlar, döviz kurları, harçlar ve vergilere dayanmaktadır. Madde 4, paragraf 3 Seyahat tutarının tamamı ödenmediği sürece, tur operatörü, ulaşım masraflarındaki (yakıt masrafları dahil), vergi ve harçlardaki değişikliklerle bağlantılı olarak hareket gününden 20 gün öncesine kadar seyahat tutarını artırma hakkına sahiptir. Gerekli fiyat artışları ve geçerli döviz kurları. Bu artış yolcuya gecikmeksizin bildirilecektir. Seyahat organizatörü, artışın nasıl hesaplandığını gösterecektir. Madde 4, paragraf 4 Yolcu, önceki paragraflarda atıfta bulunulan seyahat tutarı artışını reddetme hakkına sahiptir. Hak düşürücü cezaya tabi olarak, artış bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 3 iş günü içinde bu hakkını kullanmak zorundadır. Seyahat eden kişi seyahat tutarı artışını reddederse, seyahat organizatörü sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. MADDE 5 BİLGİ Madde 5, paragraf 1 En geç anlaşma yapıldığında, tur operatörü tarafından veya adına yolcuya pasaport, vize ve her türlü sağlık formaliteleri hakkında genel bilgi verilecektir. Yolcu, ilgili makamlardan gerekli ek bilgileri alacak ve ayrıca daha önce elde ettiği bilgilerin bu süre içinde değiştirilip değiştirilmediğini de ayrılmadan önce zamanında kontrol edecektir. Madde 5, paragraf 2 Yolcunun (geçerli) herhangi bir belgenin olmaması nedeniyle seyahatini (tamamen) gerçekleştirememesi durumunda, tur operatörü bu belgeyi sağlayacağına söz vermedikçe ve bu belgenin eksikliği giderilmedikçe, bu durum tüm ilgili sonuçlarıyla birlikte onun hesabına olacaktır. Kendisine atfedilen tur operatörünün önceki paragrafta atıfta bulunulan bilgi sağlama yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği. Yolcunun (geçerli) herhangi bir belgenin olmaması nedeniyle kendi ihmali nedeniyle seyahate katılamaması halinde, seyahat organizatörü bunu bir iptal olarak kabul edecek ve buna göre iptal masraflarını Sanat hükümlerine göre tahsil edecektir. 9 paragraf 1. Madde 5, paragraf 3 Seyahat eden kişi, geçerli bir pasaport veya izin verildiğinde bir kimlik kartı ve gerekli vizeler, aşı ve aşıların kanıtı, sürücü belgesi ve yeşil kart gibi gerekli belgelere ayrılırken ve yolculuk sırasında sahip olmalıdır. Madde 5, paragraf 4 Yolcuya, seyahat organizatörü tarafından veya adına iptal sigortası ve seyahat sigortası yaptırma olasılığı hakkında bilgi verilecektir. Madde 5, paragraf 5 Seyahat organizatörü, bir gümrük prosedürünün ihlali nedeniyle yolcunun seyahatin herhangi bir bölümüne (örneğin ulaşım) katılmasının engellenmesinden sorumlu değildir. MADDE 6 SEYAHAT BELGELERİ Madde 6, paragraf 1 Gerekli seyahat belgeleri, bu sürenin aşılması veya haklı nedenlerle düzeltilmesi gerekmediği sürece, seyahat gününden en geç 7 iş günü önce yolcuya verilecektir. Madde 6, paragraf 2 Kalkış gününden 10 gün önce bir seyahat rezervasyonu yapılırsa, seyahat organizatörü veya rezervasyon ofisi, gerekli seyahat belgelerinin ne zaman ve nasıl yolcuya sunulacağını belirtecektir. Yolcu bunu uygun şekilde almadıysa, bunu derhal seyahat organizatörüne veya rezervasyon ofisine bildirecektir. MADDE 7 GEZGİN TARAFINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde 7, paragraf 1¹ A. Rezervasyon değişikliği Rezervasyon yapıldıktan sonra, hareket ve dönüş tarihleri, seyahat süresi, bakım, havayolu, oda düzeni, oda tipi, konaklama, varış yeri ve seyahat grubunda değişiklik talep ederseniz, bu iptal olarak kabul edilir. Katılımcı sayısının azaltılması, 9. maddenin uygulandığı (kısmi) iptal olarak kabul edilir. B. Sitede rezervasyon değişikliği Gezi yerinde değişiklik veya değişiklik yapmak isterseniz, tur rehberi ile iletişime geçmelisiniz. İlgili tüm masraflar yerel olarak ödenmelidir. Değiştirilen dönüş uçuşu için sık sık tekrar ödeme yapmanız gerektiğini de göz önünde bulundurmalısınız. Bu durumda, seyahat tutarının (bir kısmının) iadesi mümkün değildir. C. İsim değişiklikleri Kalkıştan 35 gün öncesine kadar yapılan isim değişiklikleri için 50 € ücret alınacaktır. Bundan sonra isim değişiklikleri iptal olarak kabul edilir ve 9. madde koşulları geçerlidir. D. İsim düzeltmeleri Uçak biletinizdeki ismin pasaportunuzdaki veya kimlik kartınızdaki isimle eşleşmesi son derece önemlidir. İsim farklıysa, havayolu sizi check-in yapmayı reddedebilir, bu da son dakika sorunlarına ve masrafları size ait olmak üzere ek masraflara neden olabilir. Bu nedenle rezervasyon numaranızdaki ve biletinizdeki yazının doğru olup olmadığını zamanında kontrol edin. Kalkıştan önceki 8 gün içinde isim düzeltmeleri (örneğin isimdeki yazım hataları) durumunda, bilet başına 50 € tahsil edilecektir. Kalkıştan 7 gün önce, maliyetler oldukça yüksektir ve kısmen havayoluna bağlıdır. Madde 7, paragraf 2 Talep en kısa sürede karara bağlanacaktır. Reddetme gerekçelendirilecek ve yolcu gecikmeksizin bilgilendirilecektir. Gezgin, orijinal sözleşmeyi sürdürebilir veya iptal edebilir. İkinci durumda, 9. Madde geçerlidir. Yolcunun talebinin reddine yanıt vermemesi durumunda, orijinal sözleşme uygulanacaktır. Madde 7, paragraf 3 Değişiklikler genellikle hareket gününden 28 gün öncesinden itibaren mümkün olmayacaktır, bu da seyahat organizatörünün yine de makul bir şekilde mümkünse sözleşmeyi değiştirmeye çalışacağı gerçeğini değiştirmez. MADDE 8 İKAME Madde 8, paragraf 1 A. Yolcu, seyahat başlamadan önce zamanında başka bir kişi tarafından değiştirilebilir. Bunun için aşağıdaki koşullar geçerlidir: A.1- diğer taraf, sözleşmeye ekli tüm koşulları yerine getirir; ve A.2- talep, hareketten en geç 7 takvim günü önce veya gerekli işlemlerin ve formalitelerin hala gerçekleştirilebileceği bir süre içinde sunulur; ve A.3- uygulamada yer alan hizmet sağlayıcıların hüküm ve koşullarının bu değiştirmeye karşı çıkmaması. B. Başvuru sahibi, yolcu ve onun yerine geçecek kişi, seyahat ücretinin halen borçlu olunan kısmı ile 7’nci maddenin 1’inci paragrafı¹nda belirtilen değişiklik ve iletişim masraflarının ödenmesinden tur operatörüne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Madde 8, paragraf 2 Başvuran, yolcu ve onun yerine geçen kişi, halen borçlu olunan seyahat tutarının, 7. maddenin 1. paragrafında belirtilen değişiklik ve iletişim masraflarının ve diğer tüm masrafların ödenmesinden seyahat organizatörüne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. MADDE 9 GEZGİN TARAFINDAN İPTAL Madde 9, paragraf 1 Bir anlaşmanın iptal edilmesi durumunda, borçlu olunan rezervasyon masraflarına ek olarak, her yolcu için iptal masrafları ödenir. Bu hüküm ve koşulların uygulandığı diğer tüm anlaşmaların iptalleri için 1. bölümün genel hükümleri uygulanır. Bir seyahat, farklı iptal hükümlerinin geçerli olduğu farklı bölümlerden oluşuyorsa, her bir bölüm için geçerli olan özel hükümler uygulanır. A. Ayrılış gününden 42. güne kadar (hariç) iptal durumunda: depozito. B. 42. günden (dahil) 28. güne (hariç) kalkış gününden önceki iptallerde: seyahat tutarının %35'i. C. 28. günden (dahil) 21. güne (hariç) hareket gününden önceki iptallerde: seyahat tutarının %40'ı; D. 21. günden (dahil) 14. güne (hariç) kalkış gününden önceki iptallerde: seyahat tutarının %50'si; E. 14. günden (dahil) kalkış gününden 5. güne (hariç) kadar iptal durumunda: seyahat tutarının %75'i; F. 5. günden (dahil) hareket gününe kadar iptal durumunda: seyahat tutarının %90'ı; G. Hareket gününde veya sonrasında iptal durumunda: tam seyahat tutarı. Madde 9, paragraf 2 Bu maddede belirtilen iptal masrafları seyahat tutarını aşamaz. Madde 9, paragraf 3 Yolcu, seyahat organizatörünün uğradığı zararın birinci paragrafta belirtilen miktarlardan daha az olduğunu veya seyahat organizatörünün herhangi bir zarara uğramadığını göstermekte serbesttir. Madde 9, paragraf 4 İptal olmaması ve yolcunun ikameyi tercih etmesi durumunda 8. Madde uygulanır. Madde 9, paragraf 5 İptal ile ilgili yukarıda belirtilen kurallar, konaklama düzenlemeleri olmaksızın yalnızca uçuş rezervasyonları için de geçerlidir. Madde 9, paragraf 6 Farklı iptal hükümleri, örneğin gemi seyahatleri, planlanmış iş gezileri ve gidiş-dönüş seyahatleri gibi bazı seyahatler veya seyahatlerin bölümleri için geçerli olabilir, ancak bunlar önceden ilgili yayında açıkça belirtilmişse. Madde 9, paragraf 7 A. Bir otel odasında, apartman dairesinde, tatil evinde veya diğer konaklama yerlerinde birlikte konaklama rezervasyonu yapan bir veya daha fazla gezgin tarafından bir sözleşmenin iptali, tüm sözleşmelerin iptali olarak kabul edilir, böylece tüm gezginler önceki paragraflarda belirtilen tutarları ödemek zorundadır. B². Kalan yolcular isterse ve grup büyüklükleri bu konaklama için fiyat tablosunda görünürse, ilgili anlaşmalar yürürlükte kalacaktır. Bu durumda c'deki hüküm geçerlidir. C. B²'de belirtilen yolcular, kalan yolcu sayısı için fiyat tablosunda belirtilen seyahat tutarını ödemek zorundadır. D. Kalan yolcular aynı süre ve aynı konaklama için yeni bir anlaşma yapmak isterse, kalan yolcu(lar) için alınan iptal ücretleri yeni seyahat tutarlarından düşülecektir. Bu arada, toplam iptal ücreti ve artan seyahat tutarı/toplamları, asıl yolcular için toplam seyahat tutarını asla aşamaz. Madde 9, paragraf 8 Gezgin tarafından yapılan bir iptal, yalnızca mesai günlerinde mesai saatleri içinde işleme alınacaktır. Bu mesai saatleri dışında yapılan iptaller bir sonraki iş günü yapılmış sayılır. E-posta ile iptal yeterli değildir, yazılı olarak yapılmalıdır. Yolcunun bir iptal sözleşmesi imzalaması tavsiye edilir. MADDE 10 TUR ORGANİZATÖRÜ TARAFINDAN İPTAL Madde 10, paragraf 1 NAMILA TOUR Tarafından Fesih A. NAMILA TOUR, ciddi durumlardan dolayı sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. B. Ağır koşullar, NAMİLA TOUR ‘un sözleşmeye daha fazla bağlanmasının makul olarak gerekli olmayacağı nitelikteki koşullar anlamına gelir. C. İptal nedeni yolcuya atfedilebilirse, ortaya çıkan zarar yolcu tarafından karşılanacaktır. MADDE 11 DEĞİŞİKLİK, MUHTEMELEN TUR ORGANİZATÖRÜ TARAFINDAN İPTAL İLE TAKİP EDİLİR Madde 11, paragraf 1 A. Tur operatörü, 10. maddenin 1. paragrafında daha ayrıntılı olarak açıklanan ciddi durumlar nedeniyle, mutabık kalınan hizmetleri değiştirme hakkına sahiptir. B. Değişiklik bir veya daha fazla temel noktayı ilgilendiriyorsa, yolcu değişikliği/değişiklikleri reddedebilir. C. Değişiklik bir veya daha fazla temel olmayan noktayı ilgilendiriyorsa, yolcu değişikliği ancak değişiklik kendisine önemsizden daha fazla bir dezavantaja neden oluyorsa reddedebilir. D. Seyahat organizatörü değişiklik sonucunda para biriktirirse, gezgin kendi adına bu tasarruf miktarına hak kazanır. Madde 11, paragraf 2 A. Değişiklik olması durumunda, tur operatörü mümkünse yolcuya alternatif bir teklifte bulunacaktır. Bunu 72 saat (3 iş günü) içinde yapar. Kalkıştan 10 gün önce (kendi ulaşım gezileri için ilk rezervasyonu yapılan konaklamanın varış tarihinden önce), 24 saatlik bir süre (1 iş günü) geçerlidir. B. Alternatif teklif en azından eşdeğer olmalıdır. Alternatif konaklamanın denkliği, objektif standartlara göre değerlendirilmeli ve alternatif tekliften anlaşılması gereken aşağıdaki koşullara göre belirlenmelidir: - varış yerinde konaklama yerinin konumu; - konaklama yerinin niteliği ve sınıfı; - konaklama yerinin sunduğu olanaklar. Burada atıfta bulunulan değerlendirme aşağıdakileri dikkate almalıdır: - seyahat grubunun bileşimi; - tur operatörüne ve kendisi tarafından yazılı olarak iletilen bilgiler Yolcu(lar) tarafından gerekli olarak belirtilen, ilgili yolcunun/yolcuların doğrulanmış özel özellikleri veya koşulları; - Seyahat organizatörü tarafından yazılı olarak teyit edilen ve yolcunun talep ettiği programdan sapmalar veya programa ilaveler. Madde 11, paragraf 3 A. Önceki paragraflar uyarınca, değişikliği veya alternatif teklifi reddetme hakkını kullanan yolcu, bunu değişikliğe ilişkin mesajın veya alternatif teklifin kendisine ulaşmasından itibaren 72 saat (3 iş günü) içinde bildirmek zorundadır. B. Bu durumda tur operatörü sözleşmeyi derhal iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, yolcu, belirtilen tazminat hakkına halel gelmeksizin, 2 hafta içinde seyahat tutarının affını veya iadesini (veya yolculuktan kısmen yararlanılmışsa, orantılı bir kısmının iadesini) alma hakkına sahiptir. Madde 11, paragraf 4 A. Değişikliğin nedeni seyahat organizatörüne atfedilebilirse, seyahat edenin uğrayacağı zarar seyahat organizatörüne ait olmayacaktır. Durumun böyle olup olmadığı şuna göre belirlenir: B. Değişikliğin nedeni yolcuya atfedilebilirse, ortaya çıkan hasar yolcu tarafından karşılanacaktır. C. Değişikliğin nedeni ne gezgine ne de tur operatörüne atfedilemiyorsa, 13. maddede daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere tarafların her biri kendi zararını üstlenir. Madde 11, paragraf 5 Anlaşmanın ilgili olduğu hizmetlerin önemli bir kısmı, mutabık kalınan seyahatin başlamasından sonra sağlanamazsa, tur operatörü, seyahatin devamı için uygun alternatif düzenlemelerin yapılmasını sağlayacaktır. MADDE 12 SORUMLULUK VE MÜCBİR SEBEP Madde 12, paragraf 1 10, 11, 13 ve 14’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla tur operatörü, seyahat edenin sözleşme temelinde makul olarak sahip olabileceği beklentiler doğrultusunda sözleşmeyi uygulamakla yükümlüdür. Madde 12, paragraf 2³ Seyahatin 1. fıkrada belirtilen beklentilere göre gitmemesi halinde, yolcu, 16. maddenin 1. fıkrasında belirtildiği şekilde ilgili kişileri mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmekle yükümlüdür. Tur operatörü, koşullara bağlı olarak, seyahat, anlaşma temelinde makul olarak sahip olabileceği beklentilere uygun olarak ilerlemiyorsa, yolcuya yardım sağlamak. Sebep yolcuya atfedilebilirse, herhangi bir şekilde yardımdan veya tazminattan muaf tutulur. Madde 12, paragraf 3 Mücbir sebep, ortaya çıkaran kişinin iradesinden bağımsız anormal ve öngörülemeyen, tüm önlemlere rağmen sonuçlarından kaçınılamayan durumlardır. MADDE 13 SEYAHAT ORGANİZATÖRÜNÜN SORUMLULUĞUNUN HARİÇ TUTULMASI VE SINIRLANDIRILMASI Madde 13, paragraf 1 Seyahat organizatörü, yolcunun uğradığı zarardan 12. madde uyarınca sorumluysa, sorumluluğu ilgili uluslararası sözleşmelere göre sınırlandırılacak veya hariç tutulacaktır. Seyahat ve/veya iptal sigortası kapsamında tazminat talep edilen hasarlar için de sorumluluk kabul etmez. Madde 13, paragraf 2 Seyahat organizatörü, seyahat keyfi kaybından yolcuya karşı sorumluysa, tazminat seyahat tutarını aşamaz. Madde 13, paragraf 3 Bu maddenin önceki paragraflarında yer alan hükümlere halel getirmeksizin, seyahat organizatörünün yolcunun ölümü veya yaralanması dışında meydana gelen zararlardan sorumluluğu, yolcunun kasıtlı veya ağır ihmali olmadıkça, seyahat tutarının en fazla üç katı ile sınırlıdır. Madde 13, paragraf 4 Tur operatörü, yalnızca kasıtlı veya ağır ihmalden kaynaklanmayan seyahat veya seyahat başına kişilere veya mülke verilen zarardan sorumludur. Madde 13, paragraf 5 Tur operatörü üçüncü şahısların neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. Madde 13, paragraf 6 Bu maddede yer alan tur operatörünün sorumluluğunun istisnaları ve/veya sınırlamaları, sözleşme veya kanunla hariç tutulmadığı sürece tur operatörü, rezervasyon ofisi ve ilgili hizmet sağlayıcıların çalışanları ile bunların personeli için de geçerlidir. Madde 13, paragraf 7 Yolcu, seyahat organizatörünün kendisine karşı halen devam eden talebine karşı tazminat talebini, bu karşı davanın tartışmasız ve yasal olarak bağlayıcı olmaması halinde, karşı dava ile mahsup etme hakkına sahip değildir. Madde 13, paragraf 8 Yolcu, tazminat, yapılan masrafların geri ödenmesi, seyahat tutarının geri ödenmesi veya azaltılmasını talep ederse, bunu sözleşmede belirtilen iade tarihinden itibaren bir ay içinde tur operatörüne bildirmelidir. Bu, seyahat tarihleri ve rezervasyon numarası belirtilerek yazılı olarak yapılmalıdır. Bir aylık sürenin bitiminden sonra, bu talep ancak geç teslimin kendisine atfedilmemesi durumunda mümkündür. Tur rehberleri, uçuş görevlileri, seyahat acenteleri, yerel temsilci vb. bu raporları dikkate almaya yetkili değildir. Madde 13, paragraf 9 Tur operatörü, narkotik ve narkotik olmayan uyarıcıların kullanımından doğacak durumlara, ayrıca hırsızlık ve/veya koruyucu ve/veya antika eşya bulundurmak gibi durumlara müdahale etme sorumluluğu ve/veya görevi kabul etmez. Genel olarak, bu aynı zamanda seyahat eden tarafından gerçekleştirilen ve doğrudan yerel düzenlemelere aykırı olan tüm eylemleri de içerir. MADDE 14 GEZGİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 14, paragraf 1 Yolcu(lar), seyahatin uygun şekilde yürütülmesini teşvik etmek için tur operatörünün tüm talimatlarına uymakla yükümlüdür ve yetkisiz davranışlarından kaynaklanan zararlardan davranış temelinde yargılanacak şekilde sorumludur. Her gezgin, dönüş yolculuğu için belirtilen hareket saatinden en geç 24 saat önce tur rehberi veya tur operatörünün yerel acentesi ile kesin hareket saatini doğrulamalıdır. Madde 14, paragraf 2 Bir seyahatin uygun şekilde yürütülmesini zorlaştıran, bu tür rahatsızlıklara neden olan veya neden olabilecek bir yolcu, makul bir şekilde, mümkün değilse, tur operatörü tarafından seyahatin (devamının) dışında tutulabilir. Rahatsızlık veya rahatsızlığın sonuçları kendisine atfedilebilirse, bundan sonraki tüm masraflar yolcunun hesabınadır. İstisnanın nedeni yolcuya atfedilemediği takdirde, seyahat tutarı veya bir kısmı kendisine iade edilecektir. MADDE 15 TRANSİT UÇUŞLAR VE TRANSFERLER Madde 15, paragraf 1 Kısa süreli uçuş süreleri, uzun mesafeli uçuşlar, uçak, uçuş personeli veya duraklamalar, rezervasyonu yapılan seyahatin genel yapısını etkilemediği sürece açıkça saklıdır. Değeri veya sağlamlığı, örf ve adetlere göre veya seyahatin amacına ilişkin sözleşmede yer alan hükümlere göre iptal edildiğinde veya azaltıldığında, seyahatin genel niteliğinin etkilendiği kabul edilir. Bu, seyahat süresi, seyahat süresi ve seyahat toplamı temelinde belirlenir. Madde 15, paragraf 2 Yolcunun kendisinde bulunan sebeplerden dolayı uçuş planındaki değişikliklerden seyahat organizatörü tarafından bilgilendirilmemesi veya zamanında bilgilendirilmemesi halinde, seyahat organizatörü bu durumdan kaynaklanan tüm zararlardan sorumlu değildir. Yolcuya zamanında ulaşmak için gerçek bir çaba gösterilmiştir. Yolcunun ayrıca kısa vadeli değişikliklerden haberdar olmasını sağlayacak önlemleri alma görevi de vardır. Madde 15, paragraf 3 0-2 yaş arası çocuklar, uçuşa katılımları için sadece ücreti ödendiği sürece koltuk veya kendi bagajlarına sahip değildir. Madde 15, paragraf 4 Önceki paragraflar, konaklama düzenlemeleri olmaksızın rezerve edilmiş hava taşımacılığı için de geçerlidir. Dönüş uçuşu gününden önceki 48 saat içinde, yolcunun seyahat belgelerinde belirtildiği şekilde tur operatörünün temsilcisine seyahat sürelerini teyit etmesi, bulunduğu yeri ve ulaşabileceği telefon numarasını bildirmesi gerekir. MADDE 16 FAİZ VE TAHSİLAT MALİYETLERİ Madde 16, paragraf 1 Tur operatörüne karşı mali yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen gezgin, her ay veya bir aylık gecikmenin bir kısmı için hala borçlu olunan tutar üzerinden %1 faiz borcuna sahiptir. Ayrıca, tahsilat faaliyetleri dikkate alınarak, bu tutar haksız olmadığı sürece, talep edilen miktarın %15'ine tekabül eden yargı dışı tahsilat masraflarını da en az 45 € olmak üzere geri ödemekle yükümlüdür. MADDE 17 ŞİKAYETLER Madde 17, paragraf 1 12. maddenin 2. paragrafı³ nda atıfta bulunulan anlaşmanın uygulanmasında tespit edilen bir eksiklik, uygun bir çözüm bulabilmeleri için mümkün olan en kısa sürede tur rehberine bildirilmelidir. Eksiklik makul bir süre içerisinde giderilemiyor ve gezinin kalitesini etkiliyorsa, derhal tur rehberine bildirilmelidir. Bu, yolcu herhangi bir tazminat hakkı olduğunu düşünüyorsa da gerçekleşmelidir. Madde 17, paragraf 2 Eksiklik henüz tatmin edici bir şekilde giderilmediyse ve şikâyete yol açıyorsa, gezgin en kısa sürede tur yönetimine (şikâyet raporu) veya mümkünse tur operatörüne yazılı olarak bildirmelidir. Şikâyet tatmin edici bir şekilde çözülmezse, Madde 13 paragraf 7'de belirtildiği gibi, 14 iş günü içinde seyahat organizatörüne yazılı olarak ve sebeplerle birlikte sunulmalıdır. Şikâyet uygulama değil, sonuç ise, bir anlaşmanın, yolcunun şikâyetin ilgili olduğu gerçekleri öğrenmesinden sonraki bir ay içinde tur operatörüne sunulması gerekir. Madde 17, paragraf 3 Münferit maddelerin geçersizliği, tüm sözleşmenin geçersizliği ile sonuçlanmaz. Tur operatörü ve gezgin arasındaki tüm anlaşmazlıklar için Türkiye yasaları geçerlidir. Bir önceki fıkrada belirtilen bağlayıcı tavsiye prosedüründen yararlanmak istemeyen yolcunun yetkili mahkemeye başvurma hakkı vardır. Bu hak, seyahatin bitiminden bir yıl sonra (veya seyahat gerçekleşmemişse, orijinal hareket tarihinden bir yıl sonra) sona erer. Bu anlaşmazlıkları dikkate almaya yalnızca bir Türkiye mahkemesi yetkilidir. Değişiklikler ve baskı hataları saklıdır.

Uyarı
loading